הדרך לאי שם

מנוס חאג'ידאקיס

עיבוד: פנינה ענבר

הדרך לאי שם