שבחי ירושלים

אביהו מדינה / תהילים קמז

עיבוד: פנינה ענבר

שבחי ירושלים