שיר העמק

נ.אלתרמן / ד.סמבורסקי

עיבוד: פנינה ענבר

שיר העמק